Cống Kích Ngầm - Cống Bê Tông | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Cống kích ngầm là công nghệ thi công đào hầm với ưu điểm là không đào hở . Đây là công nghệ được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trong đó có Nhật Bản.