CỐNG BÊ TÔNG

HÀO KỸ THUẬT, HỐ GA, HỐ THU, RÃNH THOÁT NƯỚC

thông tin liên hệ
Mr Sơn
TP kinh doanh
(024) 6253 9678 - 0988 233 730

CỐNG BÊ TÔNG

Cống tròn D1800
Cống tròn D1800
Cống tròn D1200
Cống tròn D1200
Cống tròn D1350
Cống tròn D1350
Cống tròn D800
Cống tròn D800
Cống tròn D1050
Cống tròn D1050
Cống tròn D750
Cống tròn D750
Cống tròn D500
Cống tròn D500
Cống tròn D400
Cống tròn D400
Cống tròn D300
Cống tròn D300
Cống tròn D600
Cống tròn D600
Cống tròn D1500
Cống tròn D1500
Cống hộp 1000x1000x2000
Cống hộp 1000x1000x2000
Cống hộp 1500x1500x2000
Cống hộp 1500x1500x2000
Cống hộp 2000x2000x1500
Cống hộp 2000x2000x1500
Cống hộp 2500x2500x1500
Cống hộp 2500x2500x1500
Cống hộp 3000x3000x1500
Cống hộp 3000x3000x1500

HÀO KỸ THUẬT, HỐ GA, HỐ THU, RÃNH U

Hố Ga, Hố thu nước mưa
Hố Ga, Hố thu nước mưa
Rãnh bê tông đúc sẵn
Rãnh bê tông đúc sẵn
Hào Kỹ Thuật
Hào Kỹ Thuật