Năm 2020: Hà Nội thu hồi đất cho 2.142 dự án – Cống Bê Tông | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Năm 2020: Hà Nội thu hồi đất cho 2.142 dự án

Sáng nay (4/12), tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV, 100% đại biểu có mặt đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.
Theo đó, HĐND TP.Hà Nội đã thống nhất thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 8.051,01ha; 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 với diện tích 358,84ha.
Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2019, đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 04/12/2018, và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 8/7/2019, chuyển tiếp sang Danh mục thu hồi đất năm 2020 là 1.577 dự án với diện tích là 5.355,22ha; gồm: 1.360 dự án vốn ngân sách với diện tích 3.542,25ha và 211 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 1.808,85ha.
Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đến ngày 30/9/2019, là 608 dự án với diện tích 1.983,2ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 673 dự án với diện tích 2.172,15ha.
 Số dự án Sở TN&MT thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đến ngày 30/9/2019, là 686 dự án với diện tích 2.214,31ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 862 dự án, diện tích 2.867,22ha.

VẠN XUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

nhà đất cầu giấy - bán nhà tại cầu giấy - bán đất cầu giấy - bán nhà đất cầu giấy - bán nhà cầu giấy - nhà đất nam từ liêm - bán nhà nam từ liêm - bán đất nam từ liêm