Đón nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Cống Bê Tông | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Đón nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Trường Sơn là đơn vị luôn luôn coi trọng chất lượng sản phẩm, phương châm của chúng tôi chất lượng sản phẩm là hàng đầu. Ngày 20 tháng 04 năm 2018 chúng tôi đã tiến hành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đã được Công ty cổ phần chứng nhận Quốc Tế chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận phù hợp TCVN 9116-2012, TCVN 9113-2012, và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ASTM C76M-05B.

Ngày 03/05/2019, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Trường Sơn đã áp dụng và được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận phù hợp TCVN 9116-2012 cho sản phẩm cống hộp và chứng nhận phù hợp TCVN 9113-2012 cho sản phẩm cống tròn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ASTM C76M-15 cho sản phẩm cống tròn.

Từ tháng 4 năm 2018, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Trường Sơn đã tiến hành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trải qua nhiều đợt kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá  Công ty đã được Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp – Quacert thuộc Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận phù hợp TCVN 9113-2012, TCVN 9113-2012,  ASTM C76M-15

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO giúp kiểm soát tốt nhất quá trình sản xuất và làm việc một cách hiệu quả hơn. Từ đó, có thể đánh giá chính xác các sản phẩm thông qua các công cụ kiểm soát và đo lường.

Đồng thời, khi các sản phẩm của công ty được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN hiện hành sẽ đảm bảo được chất lượng và đáp ứng tốt nhất nhất tất cả các yêu cầu của Chủ đầu tư, các công trình, dự án.

Chúng tôi cam kết trong thời gian tới sẽ nghiêm túc thực hiện và không ngừng cải tiến ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.